محصولات ما

null

کره حیوانی

کره حیوانی چربی حاصل از زدن خامه است، که از شیر تازه گاو تهیه می شود و 82 درصد چربی، 16 درصد آب و 2 درصد املاح شیر در آن موجود است. کره حیوانی در انواع کره شیرین با نمک طعام، کره شیرین بدون نمک طعام، کره ترش با نمک طعام، کره ترش بدون نمک طعام تولید میشود.

کره حیوانی

کره حیوانی چربی حاصل از زدن خامه است، که از شیر تازه گاو تهیه می شود و 82 درصد چربی، 16 درصد آب و 2 درصد املاح شیر در آن موجود است. کره حیوانی در انواع کره شیرین با نمک طعام، کره شیرین بدون نمک طعام، کره ترش با نمک طعام، کره ترش بدون نمک طعام تولید میشود.

null

کره گیاهی (مارگارین)

کره ای که از روغن گیاهی تهیه می شود، مارگارین می گویند. مارگارین ترکیبی از چربی دانه های روغنی میباشد و 82 درصد ترکیبی از چربی دانه های روغنی ( ذرت، آفتابگردان، سویا، کتان و ...) ، 16 درصد آب و 2 درصد مواد خشک در آن موجود است. كره گیاهی برای پخت و پز معمولی و در حرارت كم بسیار مناسب خواهد بود.

کره گیاهی (مارگارین)

کره ای که از روغن گیاهی تهیه می شود، مارگارین می گویند. مارگارین ترکیبی از چربی دانه های روغنی میباشد و 82 درصد ترکیبی از چربی دانه های روغنی ( ذرت، آفتابگردان، سویا، کتان و ...) ، 16 درصد آب و 2 درصد مواد خشک در آن موجود است. كره گیاهی برای پخت و پز معمولی و در حرارت كم بسیار مناسب خواهد بود.

بالا