آیا کره، مارگارین برای سرخ کردن مناسب است؟

آیا کره، مارگارین برای سرخ کردن مناسب است؟

رنگ کره باید بین سفید خامه‌ای تا زرد کهربایی و فاقد هر گونه خال و لکه باشد. بافت کره باید یکنواخت بوده و به صورت دانه‌ای نباشد و در هر مقطع برش کره، قطرات آب و حباب‌های هوا دیده نشود.        

بالا